Etična banka

Etična banka u osnivanju projekt je Zadruge za etično financiranje čiji će primarni cilj biti ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi.

Neki tekst ide ovdje i ima ga tiktak.

Etična banka u osnivanju je razvojna banka u vlasništvu svojih klijenata čiji je primarni cilj ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi. Zadruga za etično financiranje bit će jedina vlasnica i stopostotna dioničarka etične banke, a tim će putem i svi članovi Zadruge ujedno biti suvlasnici etične banke.


Etična banka se temelji na principima etičnog bankarstva čiji su najvažniji kriteriji transparentnost poslovanja, društvena i okolišna odgovornost, sudjelovanje korisnika i zaposlenika banke u upravljanju bankom, reinvestiranje profita natrag u zajednicu te usmjerenost na financiranje razvojnih projekata koji potiču proizvodnju i stvaranje radnih mjesta umjesto na poticanje potrošnje.


Ulaganjem u etičnu banku doprinosimo razvoju pravedne i održive ekonomije, zapošljavanju i materijalnoj sigurnosti građana te, općenito, poboljšanju kvalitete života!

Važno je naglasiti da je etično bankarstvo zapravo standardizirani izraz za bankarski model koji počiva na načelu društvene i okolišne odgovornosti pri svakom plasmanu novca. Etično bankarstvo u svijetu nije novost - samo u Europskoj uniji već 17 zemalja ima svoje etične banke.

Ljudi su ispred profita

​Etična banka u osnivanju razvojna je banka koja zajedno sa svojim članovima želi stvarati dodanu vrijednost potičući ih na racionalno korištenje resursa, a ne na zaduživanje.


Ne plaćate korištenje usluga

​Potičemo lokalnu ekonomiju, a samim time podižemo vrijednost domaće valute. Kamatne stope će se kretati do maksimalnih 4 posto, bez troškova usluga otvaranja i korištenja bankovnih računa, internetskog i mobilnog bankarstva te svih ostalih naknada koje nisu trošak etičnoj banci.


Demokratski i transparentno

​Etična banka bit će u stopostotnom vlasništvu svojih članova, fizičkih i pravnih osoba, od kojih svaki ima jednako pravo glasa. Sve strateške odluke donose se demokratskim glasovanjem, a svi financijski tokovi i distribucija novca su transparentni.


Ulaganja

Svi projekti koji prilikom evaluacije budu pozitivno ocijenjeni po kriterijima financijske održivosti, ekologije i društvenog učinka mogu aplicirati za sredstva, a banka će članovima pomoći i u pripremi dokumentacije projekata koji mogu aplicirati za sredstva iz EU fondova. Osnovu ulagačke politike banke predstavljaju projekti vezani uz:


Struktura etične banke

Etična banka će biti registrirana i ustrojena kao dioničko društvo, a njezin jedini dioničar, odnosno stopostotni vlasnik, bit će Zadruga za etično financiranje. Banka će u potpunosti biti u vlasništvu svojih klijenata, koji će bez obzira na visinu financijskih sredstava uloženih u etičnu banku imati jednako pravo glasa u skupštini.

Odluke skupštine ZEF-a banci će prenositi upravitelj ZEF-a kao jedini član skupštine dioničkog društva banke. Članom ZEF-a i osnivačem etične banke može postati bilo koja pravna ili fizička osoba koja prihvati načela etičnog bankarstva. ZEF trenutno broji više od tisuću članova - priključi se i postani suvlasnik prve hrvatske etične banke!

Prijava
Dalje
Dalje
Greška!

Zaboravili ste lozinku?
Zatražite podsjetnik lozinke na e-mail.